مرجعیت و رهبری (نوشته آیت الله سید کاظم حائری)
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع)/ شماره 70 و 71/ تابستان و پاییز 1391
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسی برای فقیه به بیان دو راهکار فقهی برای حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است.