تاملی بر فلسفه ختم نبوت از دیدگاه شهید مطهری
49 بازدید
محل نشر: سمات (فصلنامه معرفتی اعتقادی)/ شماره 8/ پاییز و زمستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار دیدگاه شهید مطهری درباره فلسفه ختم نبوت که متاثر از نظریه علامه اقبال لاهوری است مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.