جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت (2) / بررسی دو رویکرد عقل گرایی و تعبد گرایی در حوزه فقاهت شیعه تا عصر حاضر
58 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » پاییز 1385 - شماره 47 »(31 صفحه - از 120 تا 150)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شماره نخست این سلسله مقالات پس از تعریف عقل‏گرایی و تعبدگرایی و تبیین‏جایگاه آن دو در فهم شریعت، نمایی از جدال تاریخی این دو گرایش در تاریخ کلام‏اسلامی ارائه گردید و سپس نگاهی به سرگذشت رودررویی آن دو در فهم شریعت ازعصر صحابه و تابعین تا عصر شکل‏گیری مذاهب چهارگانه فقه اهل‏سنت انداخته شد.در این شماره گزارشی از این جدال تاریخی در حوزه فقاهت شیعه از عصر حضورامامان معصوم(ع) تا دوران معاصر ارائه می‏شود و در ضمن آن به نحوه شکل‏گیری سه‏مکتب اصحاب حدیث، اصحاب عقل و مکتب اعتدال شیخ مفید در عصر قدماء و نیزسه مکتب اخباریان، ناقدان حدیث و مکتب اعتدال وحید بهبهانی در عصر متاخران‏اشاره می‏گردد.