روشنفکران دینی و مدرنیزاسیون فقه (3) / نقد و بررسی دیدگاه دکتر سروش در باره دنیوی بودن دانش فقه
45 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » تابستان 1384 - شماره 42 »(34 صفحه - از 116 تا 149)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«غزالی در هشت قرن پیش، فقه را دانشی دنیوی خواند و اینک روشنفکران دینی، این رأی را برای توجیه قداست زدایی از شریعت و سلب جاودانگی از احکام شرعی و تنزّل فقه در اندازه‏های دانش عرفی حقوق، به استخدام گرفته‏اند. در این نوشتار ضمن مراجعه مستند به آراء غزالی پیرامون دنیوی بودن دانش فقه، و تفاوت اندیشه‏های او با قرائتی که روشنفکران دینی از دیدگاه وی ارائه داده‏اند، نظریه دنیوی بودن علم فقه از نگاه غزالی و روشنفکران نقّادی شده است». «1»