روشنفکران دینی و مدرنیزاسیون فقه (2) / نقد و بررسی دیدگاه روشنفکران دینی در باره رابطه انسان با خدا
47 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1384 - شماره 41 »(27 صفحه - از 188 تا 214)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر قسمت دوم از سلسله مقالاتی است که به گزارش دیدگاه‏ها و انتقادهای برخی محافل روشنفکری نسبت به فقه ـ بدون نقد عمیق آنها ـ می‏پردازد. در این شماره به آراء روشنفکران دینی در خصوص رابطه انسان و خدا در گستره فقه و شریعت پرداخته شده است. 2 ـ رابطه انسان و خدا در حوزه تشریع مقدمه: دیدگاه انسان نسبت به خداوند یکی از تأثیر گذارترین باورها بر اندیشه و عمل بشری است. نوع نگاه و تلقّی که آدمی از خالق هستی و تصرفات او در نظام هست‏ها و بایدها دارد، شاکله پندار و کردار او را در عرصه‏های مختلف حیات شکل می‏دهد. نگرش انسان مدرن به خداوند، نسبت به انسان پیشامدرن ـ بنابر گزارش روشنفکران ـ دچار تحوّل عمیق