فقه حاضر و امام غایب / جستاری در کاستیهای فقه در عصر غیبت
77 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » تابستان 1383 - شماره 38 »(32 صفحه - از 81 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در دو بخش و یک خاتمه سامان یافته است. در بخش نخست به دفاع از برخی زیر ساختهای منطقی و علمی استمرار حیات فقه تا عصر حاضر ـ در مقابل نظریه‏های رقیب ـ پرداخته شده است. در بخش دیگر که حاوی پیام اصلی مقاله است، به کاستیها و کمبودهای فقه در عصر غیبت(که ناشی از حرمان و دوری از حجّت و ذخیره الهی(ع) است) توجه شده است و در خاتمه به جمع بندی دو بخش مقاله اهتمام شده که نتیجه آن، نظریه‏ای معتدل و به دور از افراط و تفریط در دفاع از فقه است.