ملکیت موقت در حقوق و فقه
43 بازدید
محل نشر: فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی/ شماره 65/ پاییز 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود