البیع الزمانی تحلیل فقهی ـ حقوقی لعقد time sharing
53 بازدید
محل نشر: مجله فقه اهل البیت (ع)/ شماره 57/ 1430ق
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود