المثقفون الدینیّون و تحدیث الفقه، الفقه علم دنیویّ أم أخرویّ؟
44 بازدید
محل نشر: الاجتهاد و التجدید / شماره13و 14 / 1431 قمری / 2010 میلادی / بیروت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود