سلطنت مشروعه نظریه ای بدون نظریه پرداز / نقد دیدگاه برخی صاحب نظران در باره انتساب نظریه سلطنت مشروعه به جمعی از فقهای عصر صفویه و قاجار
51 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » زمستان 1387 - شماره 56 »(26 صفحه - از 150 تا 175)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی