حق شکایت و تعقیب مجرم در جرم زنا
39 بازدید
محل نشر: مجموعه نطریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد 6 / تابستان 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی