دیه یا ارش شکستگی کشکک زانو و استخوان کف دست و پا
72 بازدید
محل نشر: مجموعه نطریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد 7 / تابستان 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی