پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی ضارب
38 بازدید
محل نشر: مجموعه نطریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد 5 / بهار 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی