مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسعود
نام خانوادگی:امامی
پست الکترونیک:masoudimami@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

متولد 1343 در تهران . در سال 1360 به مدرسه علمیه مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی وارد شد. تا سال 1367 به تحصیل علوم حوزوی در تهران پرداخت ، سپس وارد حوزه علمیه قم شد و تا کنون در این حوزه به تحصیل ، تدریس و تحقیق مشغول است. شرایع ، تفسیر قرآن و برخی دروس دیگر را به مدت 6 سال از محضر استاد بزرگوار آیت الله مجتهدی تهرانی ، لمعتین و اصول فقه را خدمت حاج سید محمد ضیاء آبادی ، رسائل را نزد آیت الله سید حسن مرعشی و آیت الله سید رسول تهرانی ، مکاسب را در محضر آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی ، جلد نخست کفایه را نزد آیت الله شیخ حسن قدیری و جلد دوم را خدمت آیت الله شیخ صادق لاریجانی درس گرفت. از سال 1370 به دروس خارج راه یافت. در دروس خارج اساتید مختلفی شرکت کرد ؛ از جمله مدت 4 سال در درس خارج فقه (بیع) و اصول آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی ، مدت 2 سال خارج فقه (خمس) آیت الله شیخ جواد تبریزی و در نهایت مدت 6 سال در درس خارج فقه (خمس و نکاح) استاد معظم حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی حضور یافت. نهایتا مدت 12 سال در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده است. بدایة الحکمه را نزد آیت الله سید رضی شیرازی ، نهایة الحکمه را نزد استاد سید حسین حسینی و الهیات شرح منظومه را نزد استاد سید مصطفی محقق داماد درس گرفت ، 2 سال در درس اشارات حضرت آیت الله حسن زاده آملی و مدتی در درس اسفار حضرت آیت الله جوادی آملی شرکت کرده است. از سال 1379 تا سال 1390 با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه همکاری علمی _ پژوهشی داشته است و از سال 1378 تا کنون با موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی (زیر نظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی) به عنوان مدیر دانشنامه آثار فقهی شیعه و عضو علمی گروه فقه جزا همکاری دارد. از سال 1379 تا سال 1390 به تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه تهران مشغول بوده است. از سال 1387 تا سال 1391 با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان مدیر گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل در دانشنامه قرآنی و از سال 1391 با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان مدیر و دبیر علمی شورای فقهی و از سال 1393 تا سال 1395 با دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان مدیر و نویسنده دانشنامه حقوق بشر دوستانه اسلامی همکاری علمی داشته و دارد.